Zaczekaj! Chcemy Ci pomóc

Skontaktuj się!

Gdzie wyrzucać odpady medyczne? Bezpieczna utylizacja.

2022/10/09
wyrzucanie odpadów medycznych

Tak naprawdę w każdym gospodarstwie domowym prędzej, czy później zdarza się problem związany z tym, gdzie wyrzucić przeterminowane leki. Najczęściej postępujemy wówczas w taki sposób, że wyrzucamy zużyte leki do zwykłego kontenera na śmieci, nie myśląc o konsekwencjach. Niestety Polakom brak świadomości dotyczącej tego w jak sposób likwidować odpady medyczne, aby nie zanieczyścić środowiska. 

Czym są odpady medyczne?

Zanim jednak przejdziemy do kwestii związanych z tym w jakich pojemnikach należy je umieszczać, zwróćmy szczególną uwagę na to, czym w ogóle owe odpady medyczne są. Tak naprawdę to domena placówek medycznych i szpitali, gdyż to tam jest ich najwięcej. To niezwykle charakterystyczna grupa odpadów na którą składają się przedmioty oraz resztki które są produktem ubocznych wszelkich czynności medycznych. Mogą one znajdować się zarówno w obiektach lecznictwa otwartego, jak i lecznictwa zamkniętego. Co ciekawe, odpady medyczne to także produkty uboczne wykonywanych testów. Niektóre z nich zwiększają ryzyko wystąpienia skażenia lub też mogą być substancjami toksycznymi. 

W jaki sposób utylizować odpady medyczne?

Odpady medyczne to codzienny element wszelkich placówek szpitalnych oraz ośrodków zdrowia. Oznacza to, że wszystkie te placówki zobowiązane są do posiadania kontenerów na odpady medyczne. Warto jednak zaznaczyć, że kosze na odpady medyczne powinny być odpowiednio przygotowane. Ogromne znaczenie ma przede wszystkim ich pojemność. Musi być ona tak dopasowana, aby ograniczyć częstotliwość opróżniania pojemników. Co więcej, odebraniem odpadów medycznych powinny zajmować się wyspecjalizowane firmy, który  bezpieczny sposób zutylizują wszelkie odpady medyczne. Placówki medyczne powinny być wyposażone w kosze szpitalne, dzięki którym możliwa będzie szybka i efektywna segregacja śmieci

Jakich wybrać pojemniki na odpady medyczne?

Kosze na odpady medyczne nie mogą być oczywiście takie same jak zwykłe kosze na śmieci. Okazuje się, że kosze na śmieci powinny być wytwarzane z produktów specjalnie przeznaczonych do takich celów. Najlepiej spisują się kosze wykonane z aluminium oraz ze stali nierdzewnej. Takie materiały powinny cechować się odpornością na środki żrące, ponieważ w medycynie są one szeroko stosowane. Wskazane jest posiadanie koszy antybakteryjnych. W takiej sytuacji kosz nie gromadzi na swoich ścianach żadnych bakterii i drobnoustrojów, co zwiększa bezpieczeństwo ich zastosowania. 

Co robić z przeterminowanymi lekami?

Przeterminowane leki najlepiej jest oddać do najbliższej apteki. W aptekach znajdują się specjalne kosze, w których można je umieszczać, co nie grozi zanieczyszczeniem środowiska. Apteki najczęściej korzystają z usług profesjonalnych firm, które nie tylko przyjeżdżają do apteki, ale także starają się możliwie jak najszybciej je zabierać. Oczywiście sytuacja prezentuje się podobnie także w przypadku glukometrów, czy termometrów, których nie można wyrzucać do kontenera na odpady komunalne. Rozsądne gospodarowanie apteczką domową to szansa na zminimalizowanie zanieczyszczeń środowiska. 

Jak wygląda proces utylizacji produktów medycznych?

Termiczne przekształcanie odpadów medycznych

Proces ten wykonywany jest najczęściej poprzez termiczne przekształcanie odpadów medycznych. To oczywiście nic innego, niż spalanie substancji w wyspecjalizowanym piecu. Przy wielu szpitalach można zauważyć takie spalarnie, jednak zobowiązane są one do przestrzegania wielu obostrzeń. Określona jest ściśle wysokość temperatury, która zależy jednak od stopnia stężenia chlorowcoorganicznych. Co więcej, piece powinny mieć zamontowany specjalny palnik, który włącza się automatycznie. kiedy tylko temperatura spadnie. Spalenie daje możliwość chemicznego usunięcia substancji pozwala na redukcję objętości nawet o 90%.

Przetwarzanie mikrofalowe

Innym sposobem usuwania odpadów medycznych jest przetwarzanie mikrofalowe. W tym przypadku wszelkie odpady medyczne poddawane są działaniu tak zwanych mikrofal, jednak po uprzednim oczyszczeniu parą, kruszeniu oraz moczeniu. Przetwarzanie mikrofalowe trwa około 30 minut, a następnie odpady usuwane są w temperaturze 95 stopni C. 

Autoklawowanie

W tym przypadku mówimy o zastosowaniu tak zwanego sterylizatora parowego. To skuteczny sposób unieszkodliwienia substancji chemicznych, stosowany od wielu lat w placówkach medycznych celem dezynfekcji urządzeń wielokrotnego użytku. Autoklawowanie polega na umieszczeniu wszelkich odpadów w workach w pomieszczeniu, które wypełnione jest parą o temperaturze 130-190 stopni C. Kiedy odpady zostają unieszkodliwione, mogą zostać przewiezione na wysypisko śmieci. Niestety nie w każdym przypadku możemy zastosować ten proces utylizacji. 

Chemiczna dezynfekcja

W tym przypadku utylizacja następuje poprzez działanie substancji chemicznych (w tym chloru). W taki sposób odpady poddaje się unieszkodliwieniu, a następnie przewozi się je na wysypisko śmieci. Niestety w tym przypadku również metoda nie może być zastosowana w każdym przypadku, o czym warto pamiętać.