Zaczekaj! Chcemy Ci pomóc

Skontaktuj się!

Klejąca się folia stretch

2023/06/21
folia stretch klejąca

Folia stretch jest popularnym materiałem stosowanym do pakowania i zabezpieczania towarów w różnych branżach, takich jak logistyka, magazynowanie, produkcja i wiele innych. Jednak często zauważa się, że folia stretch ma tendencję do klejenia się, co może utrudniać proces pakowania i przechowywania towarów. W tym artykule przyjrzymy się przyczynom, dla których folia stretch się klei, oraz przedstawimy pewne sposoby radzenia sobie z tym problemem.

Co to jest folia stretch?

Folia stretch, zwana również folią do pakowania, to elastyczny materiał o wysokiej rozciągliwości. Wykonuje się ją z polietylenu o niskiej gęstości (LLDPE) lub innego rodzaju tworzywa sztucznego. Jej głównym celem jest stabilizowanie i zabezpieczanie produktów podczas transportu, przechowywania i manipulacji.

Dlaczego folia stretch się klei?

Fakt, że folia stretch ma tendencję do klejenia się, może wynikać z kilku czynników:

  1. Kleisty powierzchniowy polietylen (PE): Polietylen, z którego wykonuje się folię stretch, może mieć tendencję do tworzenia powierzchniowej warstwy klejącej. Ta warstwa jest często wynikiem procesu wytwarzania i może być również zanieczyszczona zewnętrznymi czynnikami, takimi jak kurz, brud lub substancje chemiczne.

  2. Temperatura: Temperatura otoczenia może wpływać na właściwości folii stretch. W przypadku niskich temperatur, folia może stać się bardziej sztywna i trudniej się rozciągać, co zwiększa ryzyko jej klejenia się do produktów. Natomiast w przypadku wysokich temperatur, folia może mieć tendencję do topienia się i tworzenia kleistych powierzchni.

  3. Wilgotność: Wilgotność powietrza może również wpływać na kleistość folii stretch. Wysoka wilgotność może powodować kondensację na powierzchni folii, co prowadzi do klejenia się. Ponadto, wilgoć może reagować z substancjami chemicznymi obecnymi na powierzchni folii, co dodatkowo zwiększa kleistość.

  4. Obecność substancji chemicznych: Niektóre produkty, zwłaszcza te zawierające oleje, smary lub substancje klejące, mogą reagować z folią stretch i powodować jej klejenie się. Substancje te mogą przenikać przez folię i reagować z jej powierzchnią, powodując utrudnienia podczas pakowania i zabezpieczania towarów.

Jak radzić sobie z klejącą się folią stretch?

Istnieje kilka sposobów, które można zastosować, aby radzić sobie z klejącą się folią stretch:

  1. Utrzymuj czystość i suchą powierzchnię: Ważne jest, aby powierzchnia, na którą nakłada się folię, była czysta i sucha. Usuń zanieczyszczenia, takie jak kurz, brud lub substancje chemiczne, które mogą zwiększać kleistość. Jeśli to konieczne, przetrzyj powierzchnię wilgotną ściereczką przed nałożeniem folii.

  2. Przechowuj folię w odpowiednich warunkach: Folię stretch najlepiej przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Unikaj ekstremalnych temperatur, które mogą wpływać na jej właściwości. Chroniąc folię przed wilgocią i niekorzystnymi warunkami, można zmniejszyć ryzyko jej klejenia się.

  3. Używaj folii o odpowiedniej jakości: Wybierz wysokiej jakości folię stretch, która została odpowiednio wyprodukowana i przetestowana. Dobrze zrobiona folia będzie miała mniejszą tendencję do klejenia się i będzie bardziej wytrzymała podczas rozciągania i owijania towarów.

  4. Zastosuj dodatkowe środki zapobiegawcze: W niektórych przypadkach można zastosować dodatkowe środki, takie jak używanie taśm klejących lub papieru pośredniego, aby oddzielić folię od produktów, które mogą powodować jej klejenie się. W przypadku specjalnych substancji chemicznych lub produktów o dużej kleistości, można również rozważyć stosowanie specjalnych opakowań lub worków, które zapewnią dodatkową ochronę.

Dlaczego folia stretch się klei? - podsumowanie

Folia stretch jest niezastąpionym materiałem do pakowania i zabezpieczania towarów, jednak jej kleistość może być uciążliwa. Przyczyny klejenia się folii stretch mogą obejmować kleisty adhezyjny polietylen, temperaturę, wilgotność i obecność substancji chemicznych. Aby radzić sobie z tym problemem, należy utrzymywać czystość i suchą powierzchnię, przechowywać folię w odpowiednich warunkach, używać folii wysokiej jakości oraz stosować dodatkowe środki zapobiegawcze, jeśli to konieczne. Dzięki tym działaniom można zminimalizować kleistość folii stretch i ułatwić proces pakowania i zabezpieczania towarów.